dinsdag 28 mei  actieplan akkervogels

actieplan akkervogels

dinsdag 28 mei

Vijftien partijen slaan de handen ineen voor de akkervogels in Flevoland

Er zijn dringend extra inspanningen nodig voor de akkervogels in Flevoland. Daarom hebben
vijftien organisaties, waaronder onze WBE, een Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033 opgesteld dat op 22 mei 2024 is
overhandigd aan de Flevolands gedeputeerden Harold Hofstra (natuur) en Jan Klopman
(landbouw). Rode draad in het actieplan is het verhogen van de kwaliteit van
‘akkervogellandschappen’. Daaraan kunnen alle beheerders van de groene ruimte een belangrijke
bijdrage leveren. 

vrijdag 03 november  Het verhaal van een jager

Het verhaal van een jager

vrijdag 03 november

Ik ben er trots op jager te mogen zijn:

Voortdurend ben ik bezig met de balans in de natuur. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen jachtveld. Zo weet ik hoe de biotoop in mijn veld eruit ziet, steek ik veel tijd in het tellen van wild en benut ik eventueel geschoten wild als een duurzaam stukje vlees.

Ik voel me verantwoordelijk voor een gezonde en evenwichtige wildstand. Dit betekent ingrijpen bij schade veroorzakende diersoorten, maar ook bevorderen van leefruimte van andere diersoorten. Dit doe ik door het verjagen en eventueel schieten van schadeveroorzakende dieren. Ik schiet eventueel dieren om een gezonde populatie in stand te houden. Daarnaast help ik grondeigenaren te voorkomen dat nesten kapot  gemaaid of geroofd worden. Ik plaats broedkorven en ruim verkeersslachtoffers op.

Als jager werk ik samen met de politie,  groene organisaties en grondgebruikers zoals agrariërs, tuinbouwers, fruittelers enzovoort. Ik ben daarin een onmisbare schakel. Jagen is mijn passie.

Kijk ook: 'dilemma's in de natuur